Rasti-Hyry

Syyskokouksen esityslista

SYYSKOKOUS

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan laillisuus ja päätäntävaltaisuus

5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena

6. Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

7. Valitaan seuralle uusi puheenjohtaja

8. Valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle kolme uutta jäsentä

9. Valitaan toiminnantarkastaja

10. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus

11. Valitaan edustajat virallisiin kokouksiin

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen