Rasti-Hyry

Kevätkokouksen asialista

Rasti-Hyry ry                                           esityslista

Hyrynsalmi                                               15.4.2021

                                            KEVÄTKOKOUS

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut

4. Todetaan laillisuus ja päätäntävaltaisuus

5. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen

6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

7. Johtokunnan tai jäsenten esittämät muut asiat

8. Kokouksen päättäminen