Rasti-Hyry

Syyskokous 2013

Asia:             Rasti-Hyryn syyskokous

Paikka:          Hyrynsalmi

Aika:             9.11.2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1. Sihteeri Juha Partanen avasi kokouksen klo 12.06

 2. Valittiin kokouksen toimihenkilöt

– pj. Eero Juntunen

– siht. Juha Partanen

– pöytäkirjan tarkastajat Teija Karppinen ja Paula Kemppainen

– ääntenlaskijat Teija Karppinen ja Paula Kemppainen

 3. Läsnä kokouksessa 9 seuran jäsentä, osallistujaluettelo liitteenä

 4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi

 5. Päätettiin, että seuran urheilumuodot tulevana vuonna ovat suunnistus eri muodoissa.

 6. Sihteeri Juha Partanen esitteli tulevan kauden toimintasuunniteleman ja talousarvion, jotka hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Toimintasuunnitelmaan kohtaan kuntoliikunta lisätään lause: Järjestetään kiintorastit Ukkohallan maastoon. Talousarvio ja toimintasuunnitelma liitteinä 1 ja 2.

 7. Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä Timo Partanen, Esa Romppainen ja Jarmo Juntunen valittiin uudelleen.

 8. Toiminnantarkastajiksi valittiin Raija-Liisa Heikkinen ja Tiina Malm-Heikkinen ja varatoiminnantarkastajiksi Teija Karppinen ja Tuula Kivijärvi.

 9. Jäsenmaksuksi 2012 vahvistettiin perhe 20€, aikuinen 10€ ja alle 16-vuotias 5€.

 10. Päätettiin, että seuran johtokunta valitsee edustajat virallisiin kokouksiin.

 11. Muut asiat:

– palkittiin kauden 2013 parhaimpia:

seuran paras suunnistaja: Hannu Niemelä

vuoden hiihtosuunnistaja: Juha-Pekka Keränen

Lisäksi palkittiin suunnistuskouluun osallistuneet juniorit sekä suunnistuskoulun ohjaaja Paula Kemppainen että varastonhoidosta vastaava Teija Karppinen

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.56.

Vastaa