Rasti-Hyry

Kevätkokous 2011

Asia:              Rasti-Hyryn kevätkokous

Paikka:          Hyrynsalmen kunnantalo

Aika:             la 30.4.2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja Petteri Niskanen avasi kokouksen klo 14.00

2. Valittiin kokouksen toimihenkilöt

– pj. Petteri Niskanen

– siht. Juha Partanen

– pöytäkirjan tarkastajat Tuula Partanen ja Reeta-Maria Partanen

– ääntenlaskijat Tuula Partanen ja Reeta-Maria Partanen

3. Läsnä kokouksessa 8 seuran jäsentä, osallistujaluettelo liitteenä

4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi

5. Puheenjohtaja Petteri Niskanen esitteli vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Toimintakertomus hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin

6. Rasti-Hyryn johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2010

7. Muita asioita ei ollut

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20