Rasti-Hyry

Syyskokous 2010

Rasti-Hyry ry
Hyrynsalmi

Asia: Rasti-Hyryn syyskokous
Paikka: Ukkohalla
Aika: ti 28.12.2010

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja Eero Juntunen avasi kokouksen klo 18.30

2. Valittiin kokouksen toimihenkilöt
– pj. Eero Juntunen
– siht. Juha Partanen
– pöytäkirjan tarkastajat Tuula Partanen ja Reeta-Maria Partanen
– ääntenlaskijat Tuula Partanen ja Reeta-Maria Partanen

3. Läsnä kokouksessa 16 seuran jäsentä, osallistujaluettelo liitteenä

4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi

5. Päätettiin, että seuran urheilumuodot tulevana vuonna ovat suunnistus eri muodoissa.

6. Pj. Eero Juntunen esitteli tulevan kauden toimintasuunniteleman ja talousarvion, jotka
hyväksyttiin esitettyinä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteinä 1 ja 2.

7. Uudeksi puheenjohtajaksi valitiin Petteri Niskanen.

8. Johtokunnan erovuoroista jäsenistä Juha Partanen ja Veli-Matti Lähdesmäki valittiin
uudelleen. Tuija Jurvakaisen tilalle valittiin Tuula Partanen.

9. Toiminnantarkastajiksi valittiin Raija-Liisa Heikkinen ja Tiina Malm ja
varatoiminnantarkastajiksi Teija Karppinen ja Tuula Kivijärvi.

10. Jäsenmaksuksi 2010 vahvistettiin perhe 20€, aikuinen 10€ ja alle 16-vuotias 5€

11. Päätettiin, että johtokunta valitsee edustajat virallisiin kokouksiin keskuudestaan.

12. Muut asiat:
– päätettiin, että seura korvaa jäsenilleen seura-asujen lisätilauksesta 40 € kertakorvauksena
– päätettiin valita Eero Juntunen edustamaan seuraa Kainuun Suunnistukseen
– palkittiin kauden 2010 parhaimpia:
Kallen Cup:Janne Määttä
seuran paras juniori: Anni Partanen
vuoden hiihtosuunnistaja: Juha-Pekka Keränen
seuran paras suunnistaja: Juha Partanen

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.