Rasti-Hyry

Syyskokous 2009

Rasti-Hyry ry
Hyrynsalmi

Asia:    Rasti-Hyryn syyskokous
Paikka:    Ukkohalla
Aika:    ma 28.12.2009

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja Eero Juntunen avasi kokouksen klo 19.48

2. Valittiin kokouksen toimihenkilöt
– pj. Eero Juntunen
– siht. Juha Partanen
– pöytäkirjan tarkastajat Tuula Partanen ja Jarmo Juntunen
– ääntenlaskijat Tuula Partanen ja Jarmo Juntunen

3. Läsnä kokouksessa 12 seuran jäsentä, osallistujaluettelo liitteenä

4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi

5. Päätettiin, että seuran urheilumuodot tulevana vuonna ovat suunnistus, hiihto- ja pyöräsuunnistus

6. Pj. Eero Juntunen esitteli tulevan kauden toimintasuunniteleman ja talousarvion, jotka
hyväksyttiin esitettyinä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio liitteinä 1 ja 2.

7. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Timo Partanen, Esa Romppainen ja Jarmo Juntunen valittiin
uudelleen.

8. Tlintarkastajiksi valittiin Raija-Liisa Heikkinen ja Tiina Malm ja varatilintarkastajiksi Teija
Karppinen ja Tuula Kivijärvi.

9. Jäsenmaksuksi 2010 vahvistettiin perhe 20€, aikuinen 10€ ja alle 16-vuotias 5€

10. Päätettiin, että johtokunta valitsee edustajat virallisiin kokouksiin keskuudestaan.

11. Muut asiat:
– seura korvaa matkakorvauksia 10 snt/km + 1snt/lisähenkilö nuorisocup, Am-  ja SM-kilpailujen osalta
– seura maksaa alle 18-vuotiaille kaikki osanottomaksut myös iltarastimaksut ja aikuisille arvokilpailuista Am- ja SM-kilpailujen sekä viestien osanottomaksut
– hyväksyttiin seuran sääntöjen muutos, muutosesitys liitteenä 3
– päätettiin  nimittää seuran kunniapuheenjohtajaksi Seppo Tähkäpää ja kunniajäseniksi Kalle Liimatta, Lauri Romppainen ja Toivo Kyllönen
– päätettiin valita Eero Juntunen edustamaan seuraa Kainuun Suunnistukseen
– palkittiin kauden 2009 parhaimpia:
Kallen Cup: Petteri Niskanen
seuran paras juniori: Reeta-Maria Partanen
vuoden hiihtosuunnistaja: Timo Partanen
seuran paras suunnistaja: Juha Partanen

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.46