Rasti-Hyry

Kevätkokous 2009

Rasti-Hyry ry        
Hyrynsalmi            

Asia:    Rasti-Hyryn kevätkokous
Paikka:    Hyrynsalmen kunnan virastotalo
Aika:    la 18.4.2009

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja Eero Juntunen avasi kokouksen klo 16.30

2. Valittiin kokouksen toimihenkilöt
– pj. Eero Juntunen
– siht. Juha Partanen
– pöytäkirjan tarkastajat Timo Partanen ja Esa Romppainen
– ääntenlaskijat Timo Partanen ja Esa Romppainen

3. Läsnä kokouksessa 9 seuran jäsentä, osallistujaluettelo liitteenä

4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi

5. Sihteeri Juha Partanen esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.  
Toimintakertomus hyväksyttiin ja tilinpäätös vahvistettiin

6. Rasti-Hyryn johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2006

7. Johtokunnan tai jäsenten esittämiä muita asioita ei ollut

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50