Rasti-Hyry

Syyskokous 2008

Asia: Rasti-Hyryn syyskokous
Paikka: Hotelli Seurahuone Kotka
Aika: la 15.11. 2008 klo 18.00

1. Puheenjohtaja Timo Partanen avasi kokouksen klo 18.00.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Partanen ja sihteeriksi J-P Keränen.
3. Valittiin kokouksen ptk. tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Eero Juntunen ja
Esa Romppainen.
4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Läsnä 11 seuran jäsentä, osallistujaluettelo liitteenä.
6. Pj. Timo Partanen esitteli seuran toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin.Pj. Timo Partanen
esitteli seuran talousarvion, joka hyväksyttiin. Liitteenä toimintasuunnitelma ja talousarvio
kaudelle 2009.
7. Valittiin seuran puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Eero Juntunen ja
sihteeriksi Juha Partanen.
8. Johtokunnassa jatkavat vanhoina jäseninä Timo Partanen, Jarmo Juntunen, Eero Juntunen ja
Esa Romppainen. Erovuoroisista jäsenistä Tuija Jurvakainen valittiin uudelleen. J-P Keräsen
tilalle johtokuntaan valittiin Juha Partanen ja Esko Heikkisen tilalle Veli-Matti Lähdesmäki.
9. Jäsenmaksuksi v. 2009 vahvistettiin PERHE 20 €, AIKUINEN 10 € , ALLE 16-VUOTIAAT 5 €.
10. Osanottomaksuista ja matkakorvauksista päätettiin seuraavaa:
seura maksaa kaikki alle 18-vuotiaiden osanottomaksut
seura maksaa SM-, PSM- ja aluemestaruuskilp.osanottomaksut
matkakorvaukset SM-kilp. 10 snt./ km + 1 snt. lisähenkilö
majoituskorvaus tapauskohtaisesti
11. Muut asiat
Palkittiin seuran parhaat suunnistajat v. 2008
• seuran paras Petteri Niskanen
• paras juniori Anni Partanen
• palkitut juniorit kaikki kesän 2008 aikana suunnistuskoulussa olleet
• hiihtosuunnistuksen säälipalkinto: Tapani Ronkainen
• vuoden talkoolainen Raija-Liisa Heikkinen (50 € kannustuspalkinto)
KRV-2008 raportin esittely:
• Timo Partanen esitteli KRV- 2008 raportin, jossa todettiin että KRV onnistui Ukko-Hallassa hyvin ja asiakaspalaute oli hyvää tai erinomaista joka osa-alueella
Valtuutettiin Juha Partanen ja Petteri Niskanen valmistelemaan ja tiedottamaan kesä 2009 kilpailumatkasta Italian rastiviikolle heinäkuun 2009 alussa. Sovittiin että Timo Partanen, Eero Juntunen ja J-P Keränen laativat 4-portaisen taulukon seuran talkoisiin osallistumisesta, jonka mukaan seura tukee jäseniään kilpailumatkalla. Seuran tilille on jäätävä vähintään 7500 € pesämuna tulevaa toimintaa varten, yli jäävä osa voidaan käyttää Italian kilpailumatkaan.
Todettiin että Nivan koululle valmistuu uusi opetuskartta keväällä 2009.
Keskusteltiin tulevista kisahankkeista Hyrynsalmella ja valtuutettiin johtokunta
selvittelemään tarkemmin mahdollisien tulevien kilpailujen anomista.
Valtuutettiin Timo Partanen ja Eero Juntunen järjestämään suunnistuskoulun
päättäjäiset Hyrynsalmella.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10

Kotka 15.11.2008

pj. Timo Partanen
siht. J-P Keränen
ptk. tark. Eero Juntunen
ptk.tark. Esa Romppainen