Rasti-Hyry

Kevätkokous 2008

Asia: Rasti-Hyry ry:n kevätkokous
Paikka: Ukkohalla
Aika: 11.07.2008 klo 15.00

1. Puheenjohtaja Timo Partanen avasi kokouksen klo 15.00

2. Valittiin kokouksen toimihenkilöt

– pj. Timo Partanen
– sihteeri Juha-Pekka Keränen
– ptk. tarkastajat Jarmo Juntunen ja Juha Partanen
– ääntenlaskijat Jarmo Juntunen ja Juha Partanen

3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja esityslista olleet nähtävänä Rasti-Hyryn kotisivuilla. Osallistujalista pöytäkirjan liitteenä.

4. Puheenjohtaja Timo Partanen esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin. Toimintakertomus on nähtävänä Rasti-Hyryn kotisivuilla.

Rahastonhoitaja Jarmo Juntunen esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen joka hyväksyttiin. Tilitoimiston tekemä ja tilintarkastajien hyväksymä tilinpäätös löytyy sihteerin kansiosta.

5. Myönnettiin seuran johtokunnalle tili- ja vastuuvapaus vuodelle 2007

6. Muut asiat
– todettiin KRV-2008 järjestelyjen onnistuneen loistavasti ja päätettiin valtuuttaa johtokunta muistamaan talkoolaisia ja vastuuhenkilöitä
– todettiin että Trimtex on toimittanut uudet suunnistuspaidat viime kesän epäonnistuneiden paitojen tilalle
– keskusteltiin Kallen Kupin ajankohdasta: kilpailunjärjestäjä Petteri Niskanen tekee piakkoin ehdotuksensa, yritetään löytää aika joka sopii kaikille halukkaille
– pyritään järjestämään syksyn aikana Hyryrasteja Ukkohallan uudella kartalla
– todettiin että nuorten ja aikuisten suunistuskoulu on pyörinyt hyvin keväästä lähtien ja toimintaa jatketaan. Mukana on ollut kymmeniä aktiivisia alkeiskurssilaisia!

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45

pj. Timo Partanen
siht. J-P Keränen
ptk. tark. Jarmo Juntunen
ptk. tark. Juha Partanen