Rasti-Hyry

Syyskokous 2014

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 29.12.2014

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

2. Valittiin kokouksen toimihenkilöt

– pj. Petteri Niskanen

– siht. Juha Partanen

– pöytäkirjan tarkastajat Timo Partanen ja Katri Jurvakainen

– ääntenlaskijat Timo Partanen ja Katri Jurvakainen

3. Läsnä kokouksessa 14 seuran jäsentä, osallistujaluettelo liitteenä.

4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi.

5. Päätettiin, että seuran urheilumuodot tulevana vuonna ovat suunnistus eri muodoissa.

6. Puheenjohtaja Petteri Niskanen esitteli tulevan kauden toimintasuunniteleman ja talousarvion, jotka hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Toimintasuunnitelmaan kohtaan nuoriso- ja valmennustoiminta   lisätään lause: Järjestetään nuorten suunnistuskoulu. Talousarvio ja toimintasuunnitelma liitteinä 1 ja 2.

7. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Petteri Niskanen.

8. Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä JuhaPartanen, Veli-Matti Lähdesmäki ja Tuula Partanen valittiin uudelleen.

9. Toiminnantarkastajaksi valittiin Raija-Liisa Heikkinen ja varatoiminnantarkastajaksi Tiina Malm-Heikkinen.

10. Jäsenmaksuksi 2015 vahvistettiin perhe 20€, aikuinen 10€ ja alle 16-vuotias 5€.

11. Päätettiin, että seuran johtokunta valitsee edustajat virallisiin kokouksiin.

12. Muut asiat:

– Päätettiin korottaa kilometrikorvausta, siten että seura korvaa matkakorvauksia 15 snt/km + 1snt/lisähenkilö nuorisocup, Am- ja SM- kilpailujen osalta.

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17.

­­